Saistošie dokumenti

E-pasts Drukāt PDF

2019./2020. studiju gada grafiks

Informācija par akreditācijas termiņa pagarināšanu

Institūta uzņemšanas noteikumi 2019./2020. mācību gadam

Nomināts -IT

LPU Rektora N.Ciola apstiprinātā vēstule - IT

Pārejas noteikumi studentiem - pieņemts RARZI padomes sēdē 2014. gad 16. aprīlī.

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sansiegto studiju studiju rezultātu atzīšanas noteikumi RARZI

Izraksts no 2013. gada 5. decembra Institūta padomes sēdes protokola Nr. 02/13

Institūta uzņemšanas komisijas nolikums

Institūta vadības struktūra

Institūta nolikums (IT Statuti)

Institūta nolikuma īstenošanas noteikumi

Institūta iekšējās kārtības noteikumi

Klausītāja reģistrācijas veidlapa kursu apgūšanai

Rīkojums par studentu apliecības pagarināšanas kārtību

Rīkojums par RARZI maksas pakalpojumiem studentiem stājas spēkā no 01.09.2015.

Rīkojums par RARZI maksas pakalpojumiem

Rīkojums par mūžizglītības programmas studiju maksu

Nolikums par studentu pētnieciskiem darbiem

Noteikumi par individuālo studiju plānu

Noteikumi par klausītājiem un viesstudentiem Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

Studiju pārtraukšanas kārtība Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

Studiju pārtraukšanas iesniegums par atskaitīšanu

Studiju uzsākšanas kārtība RARZI vēlākos studiju posmos

Gada atskaites

2009. gada atskaite

2010. gada atskaite

2011. gada atskaite

2011. gadagrāmata

2012. gadagrāmata

2013. gadagrāmata

2014. gadagrāmata

2015. gadagrāmata

Piecu gadu atskaite 2009-2014 (IT)

Vatikāna Izglītības kongregācija

Istruzionesugli Istituti Superioridi Scienze religiose (28 giugno 2008) – (IT, EN)

Katoļu universitātes un fakultātes saistošas normas:

Sapientia Christiana. Par Baznīcas Universitātēm un fakultātēm (29 aprile 1979) (IT, EN)

Vatikāna Izglītības kongregācijas dekrēts par RARZI dibināšanu (Dekrēts nr. 1493/99)

Lateranum

Laterāna Pontifikālās Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāna vēstule par gala pārbaudījumu norisi

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.