aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(27)  2020(4)  
2020.06.02
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 9”

Aicinājums uz šķīstību: pusaudžu seksuālās audzināšanas izaicinājumi un iespējas katehēzē

“Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2, 52)

RARZI Katehēzes metodiskais centrs turpina seminārā „Impulss 8” aizsākto tēmu par pusaudžu katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Šoreiz seminārs ir veltīts pusaudžu morālās formācijas veicināšanai katehēzē, uzsverot seksuālās audzināšanas problemātiku un nepieciešamību katehēzes nodarbībās.

Semināra mērķis: Iepazīstināt priesterus, katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar pusaudžu seksuālās audzināšanas iespējām un metodēm katehēzē un kristīgajā mācībā.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.

Semināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.

Semināra norises laiks: 20.03.20. plkst.15.00 – 21.03.20. plkst.16.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.

Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas).

Pieteikšanās semināram līdz 16.03.2020. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.

Semināra programma

20.03.20. Piektdiena

14.30-15.00 Reģistrācija un iesildīšanās (tikšanās prieks pie kafijas tases).

15.00-16.30 "Kā ar jauniešiem runāt par TO?" Dainis Pandars (kustības "Īsta Mīlestība Gaida" vadītājs).

16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.

17.30-18.00 Vakariņas.

18.15 – 19.45 „Gribas aspekts bērnu un pusaudžu morālajā attīstībā J.A. Studenta audzināšanas modelī”. Tēvs Sergejs Dominiks Ivanovs

20.00 Došanās uz naktsmājām.

20.03.20. Sestdiena

8.15- 8.45 Brokastis

9.00-10.30 „Miesas teoloģija – labā vēsts cilvēka seksualitātei”. Pētījums par Latvijas pusaudžiem. Inga Svētiņa

10.45-12.15 „Pusaudžu vērtībizglītība Dimzēnos” Labās prakses piemērs darbam ar pusaudžiem un jauniešiem. (Pusaudžu rekolekciju iespējas Dimzēnos). Edgars Svētiņš

12.30 -13.00 Pusdienas.

13.00-14.30 „Cilvēka seksualitāte – dāvana un uzdevums. Seksuālās audzināšanas uzdevumi un metodes”. Pr. Andris Ševels

14.45 – 15.30 Uzruna, aizlūgumi un svētība. Pr. Aleksandrs Stepanovs

15.30-16.00 Refleksija par seminārā gūto un tā praktisko pielietojumu draudzēs.

 

Pasākumu atbalsta 

 

2020.28.01
Pieteikšanās semināram "Seksualitāte laulībā un celibātā"

Reģistrācija caur saiti https://ej.uz/seksualitategarigums

2020.28.01
Laulība un celibāts – lielie izaicinājumi mūsdienu kultūrā

Ceturtdien, 20. februārī, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) aicina uz kārtējo starpdisciplināro semināru par seksualitātes un garīguma integrāciju. Šoreiz tēma ir "Seksualitāte laulībā un celibātā", jo jau iepriekšējā diskusijā, kas norisinājās 2019. gada oktobrī, lielu klausītāju interesi raisīja praktiski jautājumi, kas saistīti ar seksuālām attiecībām ārpus laulības, kā arī seksualitātes izdzīvošanu, neesot laulībā.

Celibāts (no latīņu valodas caelebs – "neprecēts, dzīvot vienam") šaurākā nozīmē attiecas uz ordinētiem Baznīcas kalpotājiem, kas izvēlas sevi nedalīti veltīt Kungam "debesu valstības dēļ" (Mt 19, 12). Plašākā nozīmē celibāta dzīvesveidu var attiecināt arī uz visiem tiem, kuri atturas no seksuālajām attiecībām. Tas sasaucas ar vispārējo aicinājumu kristiešiem dzīvot šķīstībā "tādā veidā, kādā to visiem nosaka morāliskais likums un atkarībā no tā, vai viņi ir precējušies vai ne." (Katoļu Baznīcas Katehisms, 2349) Tātad – atturēšanās no seksuālas tuvības attiecas gan uz jauniešiem, kas nav laulājušies, gan cilvēkiem, kuri ir šķīrušies un dzīvo jaunās attiecībās, atraitņiem, cilvēkiem, kuri nevar izveidot pilnvērtīgu laulību kādu objektīvu ierobežojumu dēļ (nopietnas saslimšanas, neauglība, homoseksuāla orientācija u.c.)

Diemžēl šī objektīvā norma atturēties no seksuālām attiecībām ārpus laulības mūsdienu seksualizētajā pasaulē bieži vien šķiet neizpildāma – pat kristiešu vidū, savukārt nekristiešu vidū – tiek uztverta par anomāliju vai cilvēka tiesības ierobežojošu noteikumu. Un ļoti bieži ciešanas izraisa tieši "negribēts celibāts" (involuntary celibate) – nespēja atrast partneri, neraugoties uz cilvēka ilgām pēc attiecībām.

Bet vai tiešām celibāts ir tikai ierobežojums, nevis svētība un pilnvērtīgs dzīvesveids? Ko celibātā (brīvprātīgi izvēlētajā / vai arī "negribētajā") dzīvojošie var mācīties no laulātajiem, kuru aicinājums ir saglabāt uzticību arī tad, kad dzīvesbiedrs pieviļ, kad kļuvis fiziski nepatīkams vai neapmierina viņu vajadzības? Kā dzīvot par spīti kārdinājumam otru pamest?  Semināra diskusiju fokusā būs arī izaicinošais jautājums – vai un kā vīrietim un sievietei ir iespējams izdzīvot savu seksualitāti bez intīmas tuvības un seksuālām attiecībām? Paneļdiskusijā piedalīsies ārsts seksologs un psihoterapeits Dainis Balodis, psiholoģe un kustības "Laulāto Tikšanās" starptautiskās misijas vadītāja Daina Žurillo, priesteris, RTI docents Andžejs Lapinskis un RARZI docente, morālteoloģijas pasniedzēja māsa Sofija (Irēna Ošmjanska).

Semināru mērķis ir piedāvāt tālākizglītības iespējas pastorālā darba veicējiem, garīdzniekiem, psihiskās veselības aprūpes un sociālās jomas profesionāļiem, kā arī citiem klausītājiem, kuriem interesē teoloģijas un psiholoģijas starpdisciplinārā dialoga jautājumi.  Dažādu viedokļu apmaiņā seminārā tiks meklētas iespējas, kā integrētā veidā sniegt psiholoģisko un pastorālo palīdzību situācijās, kurās cilvēki saskaras ar savas seksualitātes izdzīvošanu "trausluma un nepilnības situācijās" (Amoris Laetitia, 296).

Dalības maksa 20. februāra pasākumā ir 10 eiro (ar pārskaitījumu), pasākumā dienā – 15 eiro. Pēc semināra būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā. Lai pieteiktos, jāreģistrējas elektroniski šeit.

Dalības maksu lūdzam pārskaitīt uz RARZI kontu līdz 17. februārim:

LPU FILIĀLE RARZI

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

Video no iepriekšējā semināra

2020.08.01
RARZI un RTI sadraudzības diena

14. decembrī Ikšķiles Karmela klostera durvis bija viesmīlīgi atvērtas RARZI un RTI studentu un docētāju lūgšanas un sadraudzības dienai. Adventa laika gaisotnē visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja sagatavoties Kunga dzimšanas svētkiem.

Sadraudzības diena sakrita ar Karmela lielā svētā Jāņa no Krusta svētkiem, tāpēc šī diena sākās ar viņam veltītu apceri, ko vadīja RARZI un RTI docētāja m. Sofija.

Pārsteidzoša dāvana bija Fatimas Dievmātes ceļojošās skulptūras viesošanās Karmelā – svinīgā procesijā 100 baltu rožu ietērpā tā tika ienesta kapelā un īpašā veidā godināta.

Pasākuma kulminācija bija Svētā Mise, ko vadīja V. E. bīskaps Andris Kravalis. RARZI un RTI apvienotais koris bija sagatavojis svētā Jāņa no Krusta svētku Misei veltītus dziedājumus.

Mises noslēgumā abi Institūti pateicās LR vēstniecei Austrijā, bijušai vēstniecei pie Svētā Krēsla Veronikai Ertes kundzei par auglīgo sadarbību, kas veidojās kopīgi strādājot pie kardināla Koha, kardināla Parolina, kardināla Turksona un jo īpaši pāvesta Franciska vizītes pasākumu organizēšanas.

Pēc Svētās Mises bīskaps Andris Kravalis svinīgi pasniedza ar laba vēlējumiem, maģistra diplomus  trīs absolventiem, Ivetai Šaicānei, Ingai Svētiņai un Ojāram Dernovam, kas ieguva pastorālā konsultanta kvalifikāciju.

Diena noslēdzās ar patīkamām un draudzīgām sarunām pie pusdienu galda un ikviens no šī pasākuma devās mājup garīgi atjaunojies un sagatavojies Ziemassvētkiem.

Šo īpašo sirds noskaņu izsaka kādas studentes - Ingrīdas Slišānes poētiska apcere:

Ar klusām ilgām mēs steidzāmies pēc vēl viena mīlestības kumosiņa uz Jēzus atvērtajām rokām. Bija gaidoša noskaņa, skatoties liesmojošās Adventa svecēs, kas sildīja Karmela māsu klosteri.

Patiesībā vairāk par sveču liesmām šo notikumu sasildījām mēs paši, ļaujoties Dieva mīlestībai svētā Jāņa no Krusta Dziesmu dziesmas apcerē - kā baltas, plīvuros ietērptas līgavas vēlējāmies pieņemt aicinājumu ieiet Marijas sirds telpā, kas mūs aizved pie Līgavaiņa. Svētā Jāņa no Krusta Dziedājumu mistiskā oāze atkausēja apsarmojušās sirds durvis, atverot to dievišķai tagadnei.

Kopība skatienos, vārdos, asarās, smaidos aicināja uzlūkot savu tuvāko mīlestībā. Vēl dodoties mājup sirdī virmoja svētku prieks. Siltā gaisma izgaismotajos logos liecināja tikai par vienu - es Tevi mīlu!

 

RARZI direktore Žanete Narkēviča

Foto Ermīns Kaminskis

 

 

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.