Katehēzes radošā darbnīca

Drukāt

Grāmatas


Četri stāsti autores  Lēnes Meijere-Skumanca kurus izvēlējusies no savas grāmatas "Anna un Sebastjans" un atļāvusi izmantot publicēšanai RARZI mājas lapā, savukārt t. Jakobs organizēja Dinas Ābeles ilustrācijas.

 

 


Labā Gana katehēze


 

Dziesmiņas bērniem

23. Psalms

Kas radījis ir visu?

Lieldienas

Mazā dziesmiņa

Pa Jēzus pēdām

Padod tālāk!

Paldies Dievs!

Savas acis sargi

Teiksim Dievam "Jā"!